Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Znajdujesz się w: Strona główna / Wielgachna Famuła
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wielgachna Famuła - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Wielgachna Famuła

 

ŚREDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY WIELGACHNA FAMUŁA

lista partnerów

Wielgachna Famuła vs Program "Maluch" w placówkach Środa21 Sp. z o.o.


W dniu 12 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej przyjęła uchwałę Nr XLV/768/2013 w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska. Głównym instrumentem realizacji tego programu jest Średzka Karta Dużej Rodziny „Wielgachna Famuła”.

Czym jest „Wielgachna Famuła”?

Średzka Karta Dużej Rodziny „Wielgachna Famuła”  jest instrumentem uprawniającym do korzystania z różnego typu ulg i zwolnień oferowanych przez jednostki i zakłady budżetowe Gminy Środa Wielkopolska, spółki gminne oraz podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Szczegółowe regulacje dotyczące Karty określa jej regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 16/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2014 roku.

Karta nie ma charakteru socjalnego ale jej celem jest promowanie średzkich rodzin, które wychowują liczne potomstwo.

 Kto może ubiegać się o „Wielgachną Famułę”?

Uzyskanie Karty odbywa się na wniosek, który należy złożyć w Urzędzie Miejskim w ŚrodzieWielkopolskiej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: wielgachna.famula@sroda.wlkp.pl

Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które złożyć należy przy odbiorze Karty.

Wniosek o wydanie Karty może złożyć:

1. rodzic dziecka,

2. pełnoletni członek rodziny,

3. opiekun prawny dziecka,

4. osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,

5. dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Wniosek o wydanie Średzkiej Karty Dużej Rodziny „Wielgachna Famuła” – pobierz

 Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku

1. Oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki przez pełnoletnich członków rodziny wielodzietnej – pobierz

2. W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

3. W przypadku rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinnym domu dziecka.

4. W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

5. W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 18. roku życia kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kiedy można odebrać Wielgachną Famułę?

Karta wydawana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku lub daty potwierdzenia wpłynięcia wniosku drogą elektroniczną. Odbiór Karty następuje w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej. O terminie odbioru  Karty osoba uprawniona poinformowana zostanie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia Karty?

O fakcie utraty lub zniszczenia Karty należy niezwłocznie poinformować Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej składając pisemne oświadczenie – pobierz

Karta, której utrata lub zniszczenie zostało zgłoszone do Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej podlega anulowaniu. Wydanie nowej Karty następuje na wniosek uzupełniony tylko i wyłącznie o dane osoby, której Karta została utracona lub zniszczona.

 Na jaki okres wydawana jest Karta?

Termin ważności Karty wynosi dwa lata licząc od dnia  złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej lub daty potwierdzenia wpłynięcia wniosku drogą elektroniczną.

 Ważność Karty „Wielgachnej Famuły”

Osoba uprawniona może korzystać z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów projektu wyłącznie po okazaniu Karty „Wielgachnej Famuły” wraz z dowodem osobistym bądź legitymacją szkolną.

Mateusz Ślebioda
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x