Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn.zm.) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyk i rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Alkohol uzależnia - uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.

 

Całkowicie zrezygnować z picia alkoholu powinni:

 • młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),
 • kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka),
 • osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem,
 • wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, itp.),
 • osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu.

Więcej na temat zespołu uzależnienia od alkoholu, szkód zdrowotnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie na stronie: http://www.parpa.pl

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Środa Wielkopolska realizuje:

 

I. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Wielkopolskiej

Skład GKRPA:

 • Bernadeta Staszak – Przewodnicząca
 • Katarzyna Wiśniewska - Sekretarz
 • Przemysław Ardelli - Członek
 • Monika Kiełtyka-Szczepańska - Członek
 • Lidia Tencza - Członek

Adres do korespondencji:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 286-77-00,
fax 61 286-77-02
Tel. Kontaktowy do Przewodniczącej Komisji – 61 287-06-40

 

Dyżury członków GKRPA:

 • drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca w godzinach: 16.15-19.15
 • miejsce pełnionego dyżuru: siedziba Gminnej Świetlicy Terapeutyczno-Wychowawczej w Środzie Wielkopolskiej ul. Lipowa 12, tel. 61 2852218
 • w czasie dyżurów członkowie GKRPA prowadzą poradnictwo i wsparcie dla osób i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie, przyjmują wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z problemem alkoholowym.
 • terminy posiedzeń ustala Przewodnicząca Komisji

Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego

Podstawą prawną funkcjonowania instytucji zobowiązania do leczenia odwykowego są zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z zapisem art.24 ustawy, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy wyłącznie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Uruchomienie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje na wniosek złożony do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek może złożyć każda zainteresowana osoba (członek rodziny, pracownik pomocy społecznej, kurator sadowy, policjant, nauczyciel itd.)

 

II. Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza
ul. Lipowa 12
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 2852218;
e-mail: osrodekwsparcia4@wp.pl

 

Placówka prowadzi pomoc dla dzieci i rodzin z problemem uzależnienia i przemocy w rodzinie lub zagrożonych uzależnieniem w ramach sieci świetlic terapeutyczno-wychowawczych. Udziela również informacji i porad w zakresie uzależnienia i przemocy w rodzinie.

Informacje i porady można uzyskać:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-13.00

 

III. Pomoc i wsparcie dla osób i rodzin z problem uzależnienia i przemocy prowadzą również:

 • Instytucje pomocy społecznej gminne i powiatowe:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 9 c
63-000 Środa Wielkopolska
tel. / fax: 61 285 - 35 - 80
e-mail: ops@opssroda.pl

 

Interdyscyplinarny Zespół
ul. Sportowa 9 c
63-000 Środa Wielkopolska
tel./fax: 61 285 35 80
e-mail: zi.srodawlkp@o2.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szkolna 2
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 287 06 40
e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Lipowa 12
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 86 32
e-mail: oik@srodawlkp.epcpr.pl

 

 • Organizacje pozarządowe:

 

Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie”
ul. Westerplatte 5
63- 000 Środa Wielkopolska
tel.: zaufania AA 61 285 26 58

 

Klub Abstynenta"Nowe Życie”
ul. Westerplatte 5
63- 000 Środa Wielkopolska
tel.: 61 285 26 58
 
 • Placówki leczenia odwykowego działające na terenie powiatu średzkiego:

 

NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia,
ul. Szarytek 8/45,
63-000 Środa Wielkopolska,
tel. 61 28 58 63
 
Linki do stron internetowych:
 1. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: www.parpa.pl
 2. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii: www.kbpn.gov.pl
 3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: www.niebieskalinia.pl
 4. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą:www.rpwdl.csioz.gov.pl

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

 

 

Karolina Matuszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x