Logo Środa Wielkopolska - Miasto Ludzi Aktywnych Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej - Inwestycje komunalne - Urząd Miejski - Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej.

 

Pobierz PDF

Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej

 

Tytuł Projektu:

„Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej"

 

Dnia 18.10.2010 roku Gmina Środa Wielkopolska zawarła umowę o dofinansowanie Projektu:

pt. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 22410P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej”
Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-15208-00
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach: Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna; Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. Mieszkańców oraz na obszarach wiejskich Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 12.719.379,83 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 9.266.639,84 PLN

1)     Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 4.049.639,84 PLN i stanowiącej nie więcej niż 43,70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

Środki z Funduszu 4.049.639,84 PLN co stanowi 100% kwoty dofinansowania.

2)      Wkład własny w wysokości 5.217.270,56 PLN

Dnia 13.10.2011r.

Aneks pierwszy Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-15208-01

Do w/w umowy

Całkowita wartość projektu wynosi: 12.969.164,44 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 9.071.924,57 PLN

1)      Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 3.964.431,03 PLN i stanowiącej nie więcej niż 43,70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

Środki z Funduszu 3.964.431,03 PLN co stanowi 100% kwoty dofinansowania.

2)      Wkład własny w wysokości 5.107.493,54 PLN

Przetarg na roboty budowlane wygrała i realizuje budowę firma POL-DRÓG Piła Spółka z o.o.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o łącznej długości 2,40467 km do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2410 P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432.

Projekt składa się z budowy trzech odcinków drogi - ulicy.

W I etapie powstanie odcinek drogi o długości 0,49210 km pomiędzy ul. Topolską i Strzelecką.

W ramach robót zostaną wykonane:
- roboty ziemne;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni;
- budowę zjazdów;
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, której koszty nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, ale są przedmiotem projektu.

Na infrastrukturę towarzysząca składa się:
- budowa chodników po obu stronach jezdni o długości 0,9842 km;
- budowa ścieżki rowerowej;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego.

W II etapie powstanie odcinek drogi o długości 0,84219 km pomiędzy ul. Strzelecką i Nekielską.

W ramach robót zostaną wykonane:
- roboty ziemne;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni;
- budowę zjazdów;
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, której koszty nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, ale są przedmiotem projektu.

Na infrastrukturę towarzysząca składa się:
- budowa chodników po obu stronach jezdni o długości 1,68438 km;
- budowa ścieżki rowerowej;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego.

W III etapie powstanie odcinek drogi o długości 1,07038 km pomiędzy ul. Nekielską i Gnieźnieńską, z czego 0,46 km powstanie w wyniku modernizacji istniejącej drogi, a odcinek 0,61038 km będzie stanowić nową drogę.

W ramach robót zostaną wykonane:
- roboty ziemne;
- wycinka drzew;
- wykonanie konstrukcji nawierzchni;
- budowę zjazdów;
- budowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi powiatowymi i gminnymi, której koszty nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych, ale są przedmiotem projektu.

Na infrastrukturę towarzysząca składa się:
- budowa chodników po obu stronach jezdni 1,68076 km;
- przebudowę istniejącego chodnika o długości 0,46 km
- budowa ścieżki rowerowej;
- budowa kanalizacji deszczowej;
- budowa oświetlenia ulicznego
- budowa przepustu na rzece oraz przepustu pieszo - rowerowego.

Projekt będzie charakteryzować się następującymi wskaźnikami:
- nowo budowana droga gminna długości 1,94467 km, z czego budowa 1,33429km zostanie zakończona w 2011 roku, a 0,61038 km w 2012 roku;
- przebudowana droga gminna o długości 0,46 km w 2012 roku;
- budowa chodników obustronnie na długości 4,34934 km, w tym 4,06518 km w ramach infrastruktury towarzyszącej nadającej się do zaliczenia w koszty kwalifikowane (wskaźnik max.30%) i 0,28416 km w ramach infrastruktury towarzyszącej zaliczonej do kosztów niekwalifikowanych;
- modernizacja istniejących chodników na długości 0,46 km;
- budowa ścieżki rowerowej 2,36857 km;
- budowa kanalizacji deszczowej 3,11207 km;
- budowa oświetlenia ulicznego - 68 punktów świetlnych.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej oraz wzmocnienie konkurencyjności regionalnej poprzez poprawę stanu infrastruktury transportu lokalnego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska, Powiatu Średzkiego oraz regionu.

Realizacja inwestycji pozwoli na osiągnięcie następujących celów bezpośrednich:

a) poprawę warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu:
- zredukowanie czasu podróży usprawnienie systemu komunikacyjnego przyczyni się do wzrostu przepustowości drogi, płynności ruchu oraz zmniejszenia strat czasu uczestników ruchu;
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w obszarze oddziaływania projektu, zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rozwój mieszkaniowy miasta kontynuowany jest właśnie w kierunku północnym, docelowo powierzchnia terenów inwestycyjnych, które staną się dostępne w wyniku realizacji projektu wyniesie w 2012 roku 65 ha,

b) poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście:
- odciążenie śródmieścia miasta Środa Wielkopolska od ruchu tranzytowego przebiegającego w kierunku - Kostrzyn, Nekla, Swarzędz i Września przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa - zarówno pieszych jak i kierowców - poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych; dodatkowo planowane są działania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego - izolujące ruch pieszych i rowerzystów od ruchu kołowego, tzn. budowa chodników, barier ochronnych, ścieżek rowerowych, w związku z tym, że inwestycja będzie realizowana etapowo natężenie ruchu na nowej drodze wyniesie od 2013 roku 254 pojazdy na godzinę;
- nośność planowanej drogi wyniesie 100kN/oś w 2011 na wybudowanych odcinkach oraz na całej długości drogi w 2012 roku;

c) poprawę stanu środowiska naturalnego:
- zmniejszenie tempa wzrostu zanieczyszczeń oraz zmniejszenia hałasu komunikacyjnego spowodowanych ruchem drogowym w centrum miasta Środa Wielkopolska.

Najważniejszym celem strategicznym Gminy Środa Wielkopolska jest pełne uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną. W Strategii Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska przedstawiciele społeczności gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego ustalili cele operacyjne i zadania, w tym m.in. usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez odciążenie miasta Środa Wielkopolska z ruchu tranzytowego (zmniejszenie przeciążenia ruchem istniejącej sieci drogowej).

Projekt jest zgodny z celem operacyjnym Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego „Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem".

Małgorzata Matuszak
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, pow. średzki, woj. wielkopolskie
tel.: +48 61 286 77 00, fax: +48 61 286 77 00, email: um@sroda.wlkp.pl
NIP: 786 - 16 - 36 - 737, Regon: 631258193
Numer konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001 Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks. P.Wawrzyniaka Filia w Środzie Wielkopolskiej ul.Szarytek 8/48
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x